A Tale of Your Ancestors

Vector drawing

2019

Рого је у Поникве добегао однекуд из Херцеговине. //////////// Rogo decamped to Ponikve from somewhere in Hercegovina.

1/5